Image Alt

Historiek

Het kasteel Ten Torre heeft een rijke geschiedenis. Vele roemrijke en adellijke families hebben hun geschiedenis hier geschreven. Koningen, keizers, burgemeesters, jonkheren en baronnen hadden het domein in hun bezit.

1353 / Oudste vermelding van het “Goed ten Torre” met “casteel” in rekeningen van de Bogaerdenschool in Brugge.

1529 / De koning van Frankrijk, Frans I, schonk deze heerlijkheid aan Keizer Karel V als oorlogsboete.

1531 / Keizer Karel die wegens zijn vele oorlogen voortdurend in geldnood verkeerde, voelde zich verplicht nu en dan ook sommige van zijn bezittingen te gelde te maken. Op 23 januari 1531 verkocht hij Ten Torre aan de kinderen van Francis van Zinckenghem.

1565 / Verkoop aan Jan Pardo, heer van Frémicourt en burgemeester van Brugge.

1570 / Weergave op de kaart van Pieter Pourbus.

1657 / Vermeld in het landboek van Oedelem als “casteel metten opper ende nederhof 7 gemeten en 17 roeden groot”.

1716 / Vermelding van “de heerlijkheden ende casteelgoet Ten Torre”.

1845 / Het huidige kasteel wordt gebouwd in 1845 in opdracht van Hector baron Lebailly de Tilleghem. Opgetrokken op de grondvesten van het vroeger jachtpaviljoen. Hiervoor werd een steenbakkerij aangelegd langs de Bergstraat.

plattegrond_tentorre

Circa 1895 / “restauratie” door provinciaal architect Stefaan Mortier in opdracht van toenmalig eigenaar Joseph de Meester de Ravenstein. Geïnspireerd op Viollet-le-Duc namelijk opbouw van het huidige dak rondom de toren (nog steeds in de constructie bewaard), bouw inkomportaal met loggia en open gaanderij, verbouwing van hoektoren tot uitkijktoren. Ook het omliggende park werd toen aangelegd en uitbreiding van de vijver.

Historiek

1914 / Tijdens de Eerste Wereldoorlog verlieten de inwoners, de familie de Meester de Ravenstein, het kasteel en sloegen op de vlucht naar Nederland . Het kasteel stond toen grotendeels leeg. Norbert Fonteyne (1904-1938), een Oedelemse auteur, maakte de Eerste Wereldoorlog mee als kind en schreef in zijn boek “Kinderjaren” over de uitstappen die hij maakte naar het kasteel in die tijd.

 

1917 / In de zomer van 1917 worden grote werken aan het kasteel verricht. Een aantal Duitse officieren nemen opnieuw hun intrek in het kasteel. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen en de hele omgeving wordt hermetisch afgesloten en als “Verboten Gelände” bestempeld. Het gerucht doet de ronde dat de Duitse Kronprinz Feldmaarschalk Rupprecht von Beieren in eigen persoon op “Ten Torre” zou verbleven hebben.

 

1919 / In het jaar 1919 noteert men dat door een erfenis Ten Torre eigendom wordt van Adrien de Schietere de Lophem, de schoonzoon van Joseph de Meester. Het kasteel zal zo uiteindelijk meer dan 100 jaar binnen dezelfde families blijven.

 

1940 / Tijdens de Tweede wereldoorlog wordt het kasteel opnieuw ingenomen door de Duitse Wehrmacht. De hele oorlog door werd een wachtpost gestationeerd in de toren van het kasteel. Tijdens de oorlog worden er meer dan 1500 bomen gerooid van het domein.

 

1945 / Tijdens de bevrijding door de geallieerden werd vanuit Moerbrugge met een kanon zelfs naar Ten Torre gevuurd. Een bom viel net naast de keuken in de kelder. De schade is zelfs voor een gedeelte nog zichtbaar. Eens Ten Torre bevrijd was, beschoten de Duitsers op hun beurt Ten Torre, waarbij ook een obus in de woning vooraan het domein viel. Na de oorlog neemt José de Schietere de Lophem opnieuw zijn intrek in het kasteel. Hij was van 1947 tot 1971 burgemeester van Oedelem.

 

1996 /  Na het overlijden van José de Schietere de Lophem wordt Ten Torre verkocht aan Pierre Caron.

 

2004 / Familie Vincke kan in 2004 Ten Torre overkopen en renoveert het kasteel.

 

2020 / Ten Torre krijgt een nieuwe bestemming met een eigentijdse inrichting

You don't have permission to register